?הגעת לגיל הבגרות
הורד מִברָק

?הגעת לגיל הבגרות

לֹאכן